1. phạm duy thanh
  ADD-ON - Flash qua Recovery:
  1. Chỉnh sửa Thông tin Âm nhạc - chỉ dành cho Jelly Bean 4.2 / 4.3
  2. Nếu bạn đang gặp rắc rối với visualizer như trống, hoặc FC sau khi nhấp nháy Z3 Walkman v3.x zip, bạn có thể thử tùy chọn này visualizer: - Walkman Visualizer
  - Chỉ cho Jelly Bean 4.2 / 4.3 dựa trên: Click me to download
  # *** BACKUP, BACKUP, BACKUP ROM HIỆN TẠI cho an toàn thiết bị của bạn, và đừng hỏi uninstaller *** #
  • Khởi động lại vào Recovery
  • Wipe bộ nhớ cache và bộ nhớ cache Dalvik/Art (nếu cần thiết)
  • Flash WALKMAN.zip
  • flash bulid.prop tinh chỉnh cho v3.5.zip
Đang tải...