1. phạm duy thanh
    - "NEW" Walkman build.prop chỉnh cho v3.5 (Bạn nên flash nó, nếu không sẽ không sẽ bị lỗi )
Đang tải...