phạm duy thanh

Cm12.1 hỗ trợ F2fs cho Vega R3 A850 13/06/2015

Rom vega A850 lollipop

  1. phạm duy thanh
    Hỗ trợ f2fs
Đang tải...