phạm duy thanh

Cm12 - Android Lollipop dành cho Vega Secret Up A900 06/03/2015

Rom lollipop cho a900, Rom lollipop cho vega secret up, vega seceret up lollipop,

 1. phạm duy thanh
  Team để nhận những cập nhật mới nhất dành cho Vega Secret Up của bạn.
  Changelog:
  Mã:
  Beta 06/03/2015
  Work
  - Led
  - Wifi hostpost
  - Vibrate
  - Fix Touch
  

Recent Reviews

 1. MLGB
  MLGB
  5/5,
  Phiên bản: 06/03/2015
  very good
Đang tải...