futranBG

CM12 cho Pantech Vega No.6 IM-A860 20150323

ROM CM12 buid bởi Tekcafe team dành cho các máy A860 S/L/K

 1. futranBG
  CM12 cho Pantech Vega R3 IM-A860
  Có thể đây là bản Build mà chúng tôi không có thiết bị để test qua trước khi pubilc.
  Hãy cẩn thận backup trước khi cài vào máy của bạn.

Recent Updates

 1. Bản build fix brightness

Recent Reviews

 1. qh01vn
  qh01vn
  3/5,
  Phiên bản: 20150323
  Khá tốt
 2. tiennvtbvn
  tiennvtbvn
  5/5,
  Phiên bản: 2015-03-09
  good
Đang tải...