futranBG

CM12 cho Pantech Vega No.6 IM-A860 20150323

ROM CM12 buid bởi Tekcafe team dành cho các máy A860 S/L/K

 1. Bản build fix brightness

  futranBG
  TESTED

  Not work:
  Camera 8MP max
  Vibrator (this is kernel function, need even more work)
  Wifi hotspot
Return to update list...
Đang tải...