futranBG

CM12 cho Pantech Vega R3 IM-A850 20150323

ROM CM12 buid bởi Tekcafe team dành cho các máy A850 S/L/K

 1. futranBG
  CM12 cho Pantech Vega R3 IM-A850
  Có thể đây là bản Build mà chúng tôi không có thiết bị để test qua trước khi pubilc.
  Hãy cẩn thận backup trước khi cài vào máy của bạn.

Recent Reviews

 1. hoanghung1207
  hoanghung1207
  5/5,
  Phiên bản: 20150322
  mong phát triển thêm
 2. Dương Cảnh
  Dương Cảnh
  5/5,
  Phiên bản: 20150307
  Ok
 3. phongho
  phongho
  5/5,
  Phiên bản: 20150307
  Ok
Đang tải...