phạm duy thanh

Cm12 - Rom Lollipop dành cho Vega Iron A870 EF52L - 27/04/2015

Rom lollipop dành cho vega iron, rom 5.0 cho A870

 1. phạm duy thanh
  Phiên bản Android 5.0 Lollipop được phát triển dành cho Vega Iron A870 với nhiều tính năng ưu biệt của phiên bản Android mới. Hãy theo dõi hoạt động của Tekcafe Developers Team để nhận những cập nhật mới nhất dành cho Vega Iron của bạn.
  Changelogs:
  Mã:
  Beta 19/01/2014
  - Add Theme
  - Add Notification Drawer
  - Change settings
  - and more...
  ----------------------------------------------------------
  Beta 08/01/2014
  - New framework
  - Change SuperSU & root permission
  ----------------------------------------------------------
  Beta 31/12/2014
  - New base
  - Add Voice Wakeup
  - Add Performance Settings
  - Vega Iron A870L không cần flash patch
  ----------------------------------------------------------
  Beta 28/12/2014 - Left-handed mode
  ----------------------------------------------------------
  Beta 25/12/2014 - Video record ok
  ----------------------------------------------------------
  Beta 23/12/2014
  Work:
  - Camera ok
  Bug:
  - Đơ cảm ứng sau khi gọi
  - Quay video không lưu được
  ----------------------------------------------------------
  Beta 22/12/2014
  - Fix AudioFx
  - Cập nhật Android 5.0.2
  ----------------------------------------------------------
  Hướng dẫn cài đặt:

Recent Reviews

 1. aslambhatti
  aslambhatti
  5/5,
  Phiên bản: EF52L - 27/04/2015
  kmklbmkvcmbvmbklvbm
 2. Hoàng Thống
  Hoàng Thống
  5/5,
  Phiên bản: EF52L - 27/04/2015
  thank
 3. yugi301290
  yugi301290
  5/5,
  Phiên bản: EF52L - 22/03/205
  good
 4. hongvinh
  hongvinh
  5/5,
  Phiên bản: EF52L - 22/03/205
  fxcv
 5. leloan
  leloan
  5/5,
  Phiên bản: EF52L - 22/03/205
  hay qua . up thu cai xem
 6. tientn
  tientn
  1/5,
  Phiên bản: EF52L - 22/03/205
  linh die
 7. dvdxx9
  dvdxx9
  5/5,
  Phiên bản: EF52L - 22/03/205
  good
 8. luật
  luật
  5/5,
  Phiên bản: EF52L - 22/03/205
  hay
 9. ThienEVN-37
  ThienEVN-37
  5/5,
  Phiên bản: EF52L - 22/03/205
  Hehe
 10. Huy Parody
  Huy Parody
  5/5,
  Phiên bản: EF52L - 22/03/205
  good
Đang tải...