phạm duy thanh

Cm12 - Rom Lollipop dành cho Vega Iron A870 EF52L - 27/04/2015

Rom lollipop dành cho vega iron, rom 5.0 cho A870

  1. Changelog

    phạm duy thanh
    Đã phát nhạc được qua các thiết bị bluetooth như: tai nghe, loa,...
Return to update list...
Đang tải...