Lê Hữu Huy

CyanogeMod 12 - Android Lollipop cho Vega Iron 2 IM-A910 EF63S - 31/03/2015

Rom Cm12 ổn định cho Vega Iron 2 IM-A910. Cài đặt rom CyanogenMod 12 cho Pantech Vega Iron 2 Im-A910

  1. Changelog

    Lê Hữu Huy
    Tối ưu hóa hệ thống
    Fix lỗi nóng máy
    Pin chờ lâu hơn
Return to update list...
Đang tải...