phạm duy thanh

HTC BlinkFeed 2015-03-31

HTC launcher, HTC BinkFeed dành cho android

  1. phạm duy thanh
    Đây là giao diện của HTC khá độc đáo được port qua cho các máy chạy Android 4.4 trở lên
Đang tải...