phạm duy thanh

HTC Sense app port Lollipop

Sense app for lollipop, sense 7 apps,

  1. phạm duy thanh
    Hướng dẫn cài đặt:
    Chú ý:
    Cần dung lượng System tối thiểu là 200mb để cài đặt
Đang tải...