1. phạm duy thanh
  Mô tả
  Quan trọng:
  Nếu bạn có bất kỳ vấn đề với các ứng dụng, xin vui lòng liên hệ với tôi qua chủ đề xda hoặc email vì tôi không thể tái tạo tất cả các lỗi. Cảm ơn!
  Mô tả:
  Theo mặc định, trong vanilla android đó là imposible để hace hình nền lockscreen khác nhau và hình nền của các phóng. Trong roms như TouchWiz, LG UI, Xperia UI, Sense UI, tính năng này nó có sẵn, nhưng bây giờ nếu bạn có CyanogenMod 12 nó posible với ứng dụng này đơn giản và hai lần nhấp chuột, bạn có thể chọn một hình nền lockscreen khác nhau.

  Yêu cầu:
  Đó là necesary có một điện thoại bắt nguồn từ.
  Chỉ làm việc với ROMS CM12 dựa

  Chủ đề tại XDA:
  http://goo.gl/ZwSLRQ
Đang tải...