HeavenAngle

Pantech USB Driver V4_14_3_0

Pantech USB Driver

  1. HeavenAngle
    Đây là trình điều khiển (Driver) cho các máy Pantech Sky-Vega

    Cách sử dụng:
    - Tải trình điều khiển về máy tính
    - Giải nén và tiến hành cài đặt như phần mềm bình thường
Đang tải...