Đông Phong

Tổng hợp Recovery cho Pantech Vega Iron IM-A870 IM-A870 S/L/K

Tổng hợp recovery cho Vega Iron IM-A870 được sử dụng cho Vega IM-A870S IM-A870K IM-A870L

  1. IM-A870 S/L/K

    Đông Phong
    Cập nhật phiên bản APK

    Để cài đặt phiên bản này yêu cầu máy bạn đã Root, Bạn chỉ cần cài đặt phiên bản APK này và cấp quyền cho ứng dụng được phép sử dụng quyền root để chép file vào phân vùng hệ thống. Sau khi cài xong bạn có thể gỡ bỏ ứng dụng này hoặc lưu trữ nếu cần.
Return to update list...
Đang tải...