phạm duy thanh

[Zip] TeamWin Recovery Flash cho Vega A890 TWRP 2.8.6.0

twrp 2.8.6.0

  1. phạm duy thanh
    Đây là bộ recovery mới hỗ trợ flash thông qua recovery có sẵn
Đang tải...