phạm duy thanh

[Zip] TWRP 2.8.6.0 flash Zip cho A850 TWRP 2.8.6.0

twrp 2.8.6.0

  1. phạm duy thanh
    Đây là bộ recovery dạng flash Zip cho các bạn đã có recovery sẵn
Đang tải...