Cần giúp lỗi build cm12 rom cho nexus 4 mako

Huy Parody26/03/2015

 1. Huy Parody

  Huy Parody Android Donut

  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Tham gia ngày
  26/01/2015
  ============================================
  PLATFORM_VERSION_CODENAME=REL
  PLATFORM_VERSION=5.0.2
  CM_VERSION=12-20150326-UNOFFICIAL-mako
  TARGET_PRODUCT=cm_mako
  TARGET_BUILD_VARIANT=userdebug
  TARGET_BUILD_TYPE=release
  TARGET_BUILD_APPS=
  TARGET_ARCH=arm
  TARGET_ARCH_VARIANT=armv7-a-neon
  TARGET_CPU_VARIANT=krait
  TARGET_2ND_ARCH=
  TARGET_2ND_ARCH_VARIANT=
  TARGET_2ND_CPU_VARIANT=
  HOST_ARCH=x86_64
  HOST_OS=linux
  HOST_OS_EXTRA=Linux-3.16.0-30-generic-x86_64-with-Ubuntu-14.04-trusty
  HOST_BUILD_TYPE=release
  BUILD_ID=LRX22G
  OUT_DIR=/home/huyparodytekcafevn/cm12/out
  ============================================

  ============================================
  PLATFORM_VERSION_CODENAME=REL
  PLATFORM_VERSION=5.0.2
  CM_VERSION=12-20150326-UNOFFICIAL-mako
  TARGET_PRODUCT=cm_mako
  TARGET_BUILD_VARIANT=userdebug
  TARGET_BUILD_TYPE=release
  TARGET_BUILD_APPS=
  TARGET_ARCH=arm
  TARGET_ARCH_VARIANT=armv7-a-neon
  TARGET_CPU_VARIANT=krait
  TARGET_2ND_ARCH=
  TARGET_2ND_ARCH_VARIANT=
  TARGET_2ND_CPU_VARIANT=
  HOST_ARCH=x86_64
  HOST_OS=linux
  HOST_OS_EXTRA=Linux-3.16.0-30-generic-x86_64-with-Ubuntu-14.04-trusty
  HOST_BUILD_TYPE=release
  BUILD_ID=LRX22G
  OUT_DIR=/home/huyparodytekcafevn/cm12/out
  ============================================
  find: «src»: Không có tập tin hoặc thư mục như vậy
  find: «src»: Không có tập tin hoặc thư mục như vậy
  find: «src»: Không có tập tin hoặc thư mục như vậy
  find: «src»: Không có tập tin hoặc thư mục như vậy
  find: «src»: Không có tập tin hoặc thư mục như vậy
  find: «src»: Không có tập tin hoặc thư mục như vậy
  find: «src»: Không có tập tin hoặc thư mục như vậy
  find: «src»: Không có tập tin hoặc thư mục như vậy
  find: «src»: Không có tập tin hoặc thư mục như vậy
  find: «src»: Không có tập tin hoặc thư mục như vậy
  find: «src»: Không có tập tin hoặc thư mục như vậy
  find: «src»: Không có tập tin hoặc thư mục như vậy
  find: «src»: Không có tập tin hoặc thư mục như vậy
  "ebtables is disabled on this build"
  find: «dummy»: Không có tập tin hoặc thư mục như vậy
  PRODUCT_COPY_FILES frameworks/base/data/sounds/effects/ogg/KeypressStandard_48k.ogg:system/media/audio/ui/KeypressStandard.ogg ignored.
  PRODUCT_COPY_FILES frameworks/base/data/sounds/effects/ogg/KeypressSpacebar_48k.ogg:system/media/audio/ui/KeypressSpacebar.ogg ignored.
  PRODUCT_COPY_FILES frameworks/base/data/sounds/effects/ogg/KeypressDelete_48k.ogg:system/media/audio/ui/KeypressDelete.ogg ignored.
  PRODUCT_COPY_FILES frameworks/base/data/sounds/effects/ogg/KeypressInvalid_48k.ogg:system/media/audio/ui/KeypressInvalid.ogg ignored.
  PRODUCT_COPY_FILES frameworks/base/data/sounds/effects/ogg/KeypressReturn_48k.ogg:system/media/audio/ui/KeypressReturn.ogg ignored.
  PRODUCT_COPY_FILES frameworks/base/data/sounds/effects/material/ogg/VideoRecord_48k.ogg:system/media/audio/ui/VideoRecord.ogg ignored.
  PRODUCT_COPY_FILES frameworks/base/data/sounds/effects/material/ogg/camera_click_48k.ogg:system/media/audio/ui/camera_click.ogg ignored.
  PRODUCT_COPY_FILES frameworks/base/data/sounds/effects/material/ogg/LowBattery_48k.ogg:system/media/audio/ui/LowBattery.ogg ignored.
  PRODUCT_COPY_FILES frameworks/base/data/sounds/effects/ogg/Lock_48k.ogg:system/media/audio/ui/Lock.ogg ignored.
  PRODUCT_COPY_FILES frameworks/base/data/sounds/effects/ogg/Unlock_48k.ogg:system/media/audio/ui/Unlock.ogg ignored.
  PRODUCT_COPY_FILES frameworks/base/data/sounds/effects/material/ogg/WirelessChargingStarted_48k.ogg:system/media/audio/ui/WirelessChargingStarted.ogg ignored.
  PRODUCT_COPY_FILES frameworks/base/data/sounds/ringtones/ogg/Atria.ogg:system/media/audio/ringtones/Atria.ogg ignored.
  PRODUCT_COPY_FILES frameworks/base/data/sounds/ringtones/ogg/Pyxis.ogg:system/media/audio/ringtones/Pyxis.ogg ignored.
  No private recovery resources for TARGET_DEVICE mako
  Install: /home/huyparodytekcafevn/cm12/out/host/linux-x86/bin/acp
  make[1]: Đang vào thư mục « /home/huyparodytekcafevn/cm12/kernel/google/msm »
  /bin/bash: m4: không tìm thấy lệnh
  make: *** [/home/huyparodytekcafevn/cm12/out/target/product/mako/obj/ETC/sepolicy_intermediates/policy.conf] Lỗi 127
  make: *** Đang xóa bỏ tập tin « /home/huyparodytekcafevn/cm12/out/target/product/mako/obj/ETC/sepolicy_intermediates/policy.conf »...
  make: *** Đang đợi các việc chưa xong...
  GEN /home/huyparodytekcafevn/cm12/out/target/product/mako/obj/KERNEL_OBJ/Makefile
  #
  # configuration written to .config
  #
  make[1]: Đang rời khỏi thư mục « /home/huyparodytekcafevn/cm12/kernel/google/msm »
  make[1]: Đang vào thư mục « /home/huyparodytekcafevn/cm12/kernel/google/msm »
  CHK include/linux/version.h
  make[1]: Đang rời khỏi thư mục « /home/huyparodytekcafevn/cm12/kernel/google/msm »
  huyparodytekcafevn@huyparody:~/cm12$
   

  Các file đính kèm:

 2. HeavenAngle

  HeavenAngle Trùm Cuối

  Bài viết:
  2,925
  Đã được thích:
  2,496
  Điểm thành tích:
  723
  Tham gia ngày
  26/09/2013
  do em sync chưa hết thì phải
   
  1 người đã thích
 3. futranBG

  futranBG TekCafe Troll

  Bài viết:
  1,698
  Đã được thích:
  1,950
  Điểm thành tích:
  423
  Tham gia ngày
  31/08/2013
  m4
   
  1 người đã thích
 4. Huy Parody

  Huy Parody Android Donut

  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Tham gia ngày
  26/01/2015
  m4 cả flex ra thế này anh @futranBG ơi
   

  Các file đính kèm:

 5. futranBG

  futranBG TekCafe Troll

  Bài viết:
  1,698
  Đã được thích:
  1,950
  Điểm thành tích:
  423
  Tham gia ngày
  31/08/2013
  Xmllmt
   
 6. Huy Parody

  Huy Parody Android Donut

  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Tham gia ngày
  26/01/2015
  nó tro dòng Target dex : trebuchet a ơi
   

Chia sẻ trang này

Share
Đang tải...