Nhận định số

Android 14 có tên mã được đặt theo món tráng miệng

Hiện tại, Android 13 đã phát hành đợt beta dầu tiên. Phiên bản mới còn nhiều lỗi và cần hoàn thiện để đến người dùng ổn định nhất. Nhưng có vẻ, Android 14 đã rục rịch thông tin.

Được biết, các dự án khác của Google vẫn đang được thực hiện. Trong đó, thông tin về Android 14 mới xuất hiện ở Android Gerrit. Và nó có tên mã được theo món tráng miệng, đó là “Upside Down Cake”.

Trong 10 năm qua, Google đã được tên cho các bản cập nhật Android lớn bằng tên món tráng miên. Tuy nhiên, Android 10 lại không nằm được đặt tên bằng món ăn, nó đơn giản bằng con số bình thường. Mặt khác, tên gọi theo món tráng miệng vẫn dùng cho nội bộ. Chúng ta có Android 12 là Snow Cone, Android 13 là Tiramisu, dự kiến Android 14 là “Upside Down Cake”.

Android 14

Sau đây là tên gọi các phiên bản Android (lưu hành nội bộ hoặc công khai):

 • Android 1.5: Cupcake
 • Android 1.6: Donut
 • Android 2.0: Eclair
 • Android 2.2: Froyo
 • Android 2.3: Gingerbread
 • Android 3.0: Honeycomb
 • Android 4.0: Ice Cream Sandwich
 • Android 4.1: Jelly Bean
 • Android 4.4: KitKat
 • Android 5.0: Lollipop
 • Android 6.0: Marshmallow
 • Android 7.0: Nougat
 • Android 8.0: Oreo
 • Android 9: Pie
 • Android 10: Quince Tart
 • Android 11: Red Velvet Cake
 • Android 12: Snow Cone
 • Android 12L: Snow Cone v2
 • Android 13: Tiramisu
 • Android 14: “Upside Down Cake”

Cuối cùng, “Upside Down Cake” còn gọi là Bánh úp ngược ngoài thực tế. Bánh được úp ngược với phần trên (thường là trái cây cắt lát hoặc dứa) được đặt dưới đáy, sau đó đổ bột lên trên lớp phủ và đặt trong lò nướng.

Nguồn
xda-developers

Bài viết liên quan