Thủ thuậtWindows

Hướng dẫn cài đặt Hyper V trên Windows 11 cực kỳ dễ dàng

Hyper-V là công nghệ ảo hóa thế hệ mới của Microsoft, dựa trên nền tảng hypervisor. Mang đến cho người dùng (chủ yếu là doanh nghiệp) một nền tảng ảo hóa mạnh và linh hoạt, có khả năng mở rộng, tính tin cậy và sẵn sàng cao.

Hôm này, TekCafe sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt ảo hóa Hyper V trên Windows 11. Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn nhất là chủ doanh nghiệp có thể tận dụng tốt công nghệ tiện lợi này.

Hyper V Windows 11

Cài dặt Hyper V với công cụ Notepad

Điều tiên, các bạn hãy Copy cho mình những dòng lệnh sau :

pushd "%~dp0" 
dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\*Hyper-V*.mum >hv.txt 
for /f %%i in ('findstr /i . hv.txt 2^>nul') do dism /online /norestart /add-package:"%SystemRoot%\servicing\Packages\%%i" 
del hv.txt 
Dism /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Hyper-V -All /LimitAccess /ALL 
pause

Sau đó các bạn mở Notepad và Dán dòng lệnh vừa được Copy vào :

Cài đặt Hyper V

Các bạnchọn File > Save As và lưu file dưới đuôi tên .bat. Như vậy, các bạn đã có thể chạy file vừa lưu dưới quyền Admin. Sau khi cấp quyền chạy, các bạn đợi hệ thống xử lý và cài đặt ảo hóa Hyper V.

Sau khi quá trình cài đặt Hyper V kết thúc, các bạn sẽ cần phải khởi động lại thiết bị của mình.

Lưu ý vì được cài đặt thông qua file .bat, hệ thống sẽ không tự động tạo icon tắt trên màn hình desktop của các bạn. Các bạn sẽ cần phải tìm kiếm Hyper V thông qua trình tìm kiếm của thiết bị.

Mở trình tìm kiếm File Explorer > nhập Hyper V Manager

Như vậy, các bạn đã hoàn tất việc cài đặt và đã có thể sử dụng Hyper V trên Windows 11. Với ảo hóa Hyper V, các bạn có thể sử dụng và quản lý các máy ảo phục vụ mục đích cá nhân. Chúc các bạn thành công.

Bài viết liên quan